Atlas Powstania Warszawskiego 1944 rok

Okładka atlasu Powstania Warszawskiego