10 Dywizja Piechoty w wojnie 1939 roku

50.00 

Kategoria:

Opis

Długo oczekiwana praca, której autorami są dwaj historycy związani z Łodzią – prof. zw. dr hab. Włodzimierz Kozłowski i prof. nadzw. dr hab. Witold Jarno. Publikacja ukazuje dzieje 10. Dywizji Piechoty przede wszystkim w wojnie 1939 roku. Praca składa się z dziewięciu rozdziałów oraz licznych załączników. W pierwszym rozdziale ukazano udział 10. DP w wojnach o granice państwa polskiego w latach 1919-1921 i funkcjonowanie dywizji w okresie międzywojennym. Rozdział drugi traktuje o przygotowaniach do wojny i mobilizacji, trzeci natomiast o pierwszych dniach wojny. Rozdział czwarty poświęcony został obronie linii Warty, piąty opisuje odwrót ku Wiśle. W rozdziale szóstym przedstawiono udział 10 DP w obronie Warszawy. W kolejnym, siódmym rozdziale omówiono samotny szlak bojowy 31. pułku Strzelców Kaniowskich. Ósmy rozdział przedstawia walki pozostałości dywizji na Lubelszczyźnie. Ostatni, dziewiąty rozdział opisuje oddziały zapasowe. W załącznikach zamieszczono m.in. obsadę 10 DP według stanu z 1 września 1939 r., a także listę oficerów związanych z dywizją, którzy zostali zamordowani w ZSRR wiosną 1940 r.