Beresteczko 1651 (Husaria)

95.00 

Kategoria:

Opis

Besesteczko 1651

System: Husaria

Stopień złożoności zasad: średni

Skala: 1 żeton = 100-150 ludzi

Plansze: 2 x 50/70 cm

Scenariusze: 3

Opis: W bitwie pod Beresteczkiem (28-30 czerwca 1651) starły się wojska kozackie pod wodzą hetmana Bohdana Chmielnickiego oraz jego sojuszników z Chanatu Krymskiego z polską armią dowodzoną przez króla Jana II Kazimierza. Bitwa była rezultatem buntu Kozaków przeciwko Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Z ok. 350 000 ludzi po obu stronach, była to jedna z największych bitew XVII wieku. Pierwszego dnia sukcesy odnieśli Polacy, jednak drugi dzień przyniósł zwycięstwo wojskom Chmielnickiego i tylko interwencja polskiej piechoty uratowała sytuację. Potężne uderzenie kawalerii trzeciego dnia walk przechyliło ostatecznie szalę zwycięstwa na korzyść wojsk polskich. Mimo klęski i dużych strat, Kozacy zdołali się wycofać, przez co bitwa nie była końcem ich powstania. Gra obejmuje wszystkie trzy dni walk, dając graczom szansę na zmianę ich przebiegu. Czy możliwym jest zakończyć bitwę już pierwszego dnia, czy też może Kozacy zdołają jednak odnieść ostateczne zwycięstwo w drugim dniu starcia?

 


 

Berestechko 1651

System: Winged Hussars

Complexity: medium

Scale: 1 counter = 100-150 men

Boards: 2 x 70/50 cm

Scenarios: 3

Description: The battle of Berestechko (28 to 30 June 1651) was fought between the Ukrainian Cossacks, led by Hetman Bohdan Khmelnytsky, aided by their Crimean Tatar allies, and a Polish army under King John II Casimir. It was a result of the Ukrainian Cossacks rebellion against Polish-Lithuanian Commonwealth. With about 350 000 men involved on the both sides, it was one of the biggest battles of the XVII century. During the first day of the battle, Poles were victorious, but the second day brought a victory to the cossacks and only an intervention of the Polish infantry saved the day. Massive cavalry attack on the third day gave Polish forces a decisive victory, resulting with repulsing the rebels. Cossacks, however, managed to withdraw and with their army defeated, but not destroyed, they still remained the threat for the kingdom. Game covers all three days of the battle and gives players a chance to change its course. Was it possible to finish the battle in the first day or could Cossacks destroy the Polish army completely at the second day?