Bitwy II Wojny Światowej (B-35) – ostatnie 14 gier

95.00 

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Ostatnie 14 gier


Bitwy II Wojny Światowej

System: Bitwy II Wojny Światowej (B-35)

Stopień złożoności zasad: bardzo wysoki

Skala: Batalion-kompania

Plansze: 2 x 50/70 cm

Scenariusze: 4

Opis: Czwarta już edycja najstarszego i najbardziej rozbudowanego systemu gier wojennych w Polsce. „Bitwy II Wojny Światowej” (znane jako B-35) nie przedstawiają żadnej konkretnej bitwy, ale prezentują możliwość rozegrania najbardziej charakterystycznych dla drugiej wojny światowej rodzajów starć – desantów morskich i powietrznych, natarć pancernych, okrążania przeciwnika jak i prób przerwania blokady oraz desperackiej obrony przed nacierającym nieprzyjacielem. Gra zawiera jednostki amerykańskie, czeskie, brytyjskie, polskie, radzieckie i niemieckie. Na łamach polskich magazynów poświęconych grom wojennym ukazała się wielka liczba scenariuszy do tego systemu oraz dodatkowych plansz i jednostek. Zasady B-35 są bardzo złożone i szczegółowe, zostały także wykorzystane w wielu historycznych grach wojennych. Każda z tych gier jest jednak niezależnym produktem i posiadanie tej nie jest niezbędne, aby móc w nie grać.

 


 

Battles of the World War II 1943-45

System: Battles of the World War II (B-35)

Complexity: very high

Scale: Battalion-company

Boards: 2 x 50/70 cm

Scenarios: 4

Description: Fourth edition of the Polish oldest and most complex wargames system. Battles of the World War II 1943-45  (usually known as B-35) is not showing any particular battle – instead it gives players an opportunity to play a number of battles that shows most often used kinds of maneuvers, like sea and air landings, armored attacks, surrounding the enemy, attempts to break the blockade or desperate defense against stronger attacker. The game contains American, Czech, British, Polish, Soviet and German units. A big number of scenarios was released in the Polish wargaming magazines. B-35 rules are very detailed and were used in many historical games. Each of these games is separate title, so having this one is not obligatory to play them.