Byczyna 1588 (Husaria)

95.00 

Kategoria:

Opis

Strategiczna Gra wojenna – Byczyna 1588

24 stycznia 1588 wojska polskie pod dowództwem Jana Zamoyskiego stoczyły bitwę z armią Maksymiliana III Habsburga. Wynik starcia mógł zadecydować o przejęciu tronu polskiego przez Habsburgów lub Wazów W bitwie, po obu stronach, brała udział husaria, przez co starcie było bardzo zaciekłe, zginęło w nim łącznie ok. 3000 żołnierzy obu stron. Gra przedstawia wszystkie trzy fazy bitwy, od przybycia wojsk polskich poprzez pierwsze uderzenie po decydujący moment starcia. Czy możliwe było wygranie bitwy przez austriacko-morawsko-śląsko-węgiersko-polskie wojska Maksymiliana III czy też stronnicy Zygmunta Wazy zdołają odnieść jeszcze bardziej spektakularny sukces? Przedstawiający poranek dnia scenariusz umożliwia graczom zmianę historycznego rozstawienia wojsk i przyjęcie dowolnej taktyki z wykorzystaniem mocnych stron obu armii.

System: Husaria

Skala: 1 żeton = ok. 100 ludzi

Zawartość pudełka:
– mapa
– 286 żetonów jednostek
– 3 scenariusze
– instrukcja
– żetony pomocnicze
– 2 kostki do gry
Liczba graczy: 2-4

Byczyna 1588

System: Winged Hussars

Scale: 1 counter = about 100 men

Boards: 2x 50/70 cm

Scenarios: 3

Description: On 24 January 1588 Polish-Lithuanian’s commonwealth’s army under Jan Zamoyski met the forces of Maximilian III Habsburg near Byczyna. Result of this battle could decide about taking the Polish throne by Habsburgs or Vasas. Winged hussars fough on the both sides, making this battle particularly fierce and bloody, with about 3000 soldiers killed on both sides. The game covers all three stages of the battle, since the arrive on the Polish forces, their initial strike till the decisive moment of the battle. Is it possible for the austro-moravian-hungarian-silesian-polish forces of Maximilian III to win the battle or are the supporters of the Sigismund Vasa can win in even more spectacular way? Scenario that shows the dawn of the day give players an opportunity to change the historical set up and use any tactics they like to try.