Kircholm 1605 (Husaria)

95.00 

Kategoria:

Opis

Kircholm 1605

System: Husaria

Poziom złożoności zasad: średni

Skala: 1 żeton – 100-150 ludzi

Plansze: 2 x 50/70 cm

Scenariusze: 3

Opis: Wojna polsko-szwedzka (1600-11) była kontynuacją walki Szwecji z Rzeczpospolitą Obojga Narodów o kontrolę nad Inflantami oraz pomiędzy królem szwedzkim Karolem IX Wazą i królem polskim Zygmuntem III Wazą. W otwierającej wojnę bitwie pod Kokenhausen w 1601 polskie siły pokonały szwedzkie wojska oblegające polski garnizon oraz zniszczyły jednostki spieszące Szwedom z odsieczą. Bitwa pod Kircholmem w 1605 została rozstrzygnięta po niszczycielskiej, trwającej dwadzieścia minut szarzy husarii. Obie bitwy zapisały się w historii jako wielkie zwycięstwa husarii, zdolnej do odnoszenia sukcesów nad liczniejszym przeciwnikiem. Gracze mogą jednak sprawdzić, czy szwedzka armia, zaliczana do jednej z lepszych w Europie, była w stanie wygrać każde z tych starć, wykorzystując swoje liczne atuty.

 


 

Kokenhausen 1601,

System: Winged Hussars

Complexity: medium

Scale: 1 counter – 100-150 men

Boards: 2 x 50/70 cm

Scenarios: 3

Description: The Polish-Swedish War (1600-11) was a continuation of struggle between Sweden and Polish?Lithuanian Commonwealth over control of Livonia and Estonia, as well as the dispute over the Swedish throne between Charles IX of Sweden and Sigismund III of Poland. In the opening battle of Kokenhausen at 1601 Polish forces defeated the Swedish relief force and captured the besieging force, relieving the Polish garrison. The battle of Kircholm at 1605 was decided in 20 minutes by the devastating charge of Polish?Lithuanian cavalry, the Winged Hussars. Both battles are notable as great victories of the Polish hussars, who defeated their numerically superior Swedish adversaries. The Game allows players to see if Swedish army, which was one of the finest in Europe, could stand against Polish-Lithuanian forces and win any of these battles.