Market Garden (WB-95)

95.00 

Kategoria:

Opis

Operacja Market Garden – to największa w historii operacja połączonych sił powietrznodesantowych i lądowych przeprowadzona przez Aliantów w 1944 roku, na terytorium okupowanej Holandii. Jej celem było opanowanie mostów na drodze z Eindhoven do Arnhem i odcięcie sił niemieckich. Kolejnym krokiem miało być uderzenie w głąb Niemiec i tym samym zakończenie II wojny światowej jeszcze przed końcem 1944 roku. Niestety, popełniono zbyt wiele błędów i operacja zakończyła się fiaskiem.

Operacja zaplanowana została przez marszałka Montgomery’ego, który stojąc na czele 21 Grupy Armii, prowadził wyścig z dowódcą amerykańskiej 3 Armii generałem George’em Pattonem o to, kto pierwszy dotrze swoimi wojskami do Berlina. Pomimo olbrzymiego ryzyka potencjalnych strat jakie ciągnęła za sobą ta operacja, Montgomery przekonał Dwighta Eisenhowera by ten ją zatwierdził.

Aliantom udało się przejąć kontrolę nad pierwszymi mostami, ale ostatecznym rezultatem operacji była całkowita porażka, ponieważ nie zdobyto ostatniego mostu w Arnhem.
Czy można zaplanować i wykonać tą operację lepiej? Pozostawiamy to w rękach graczy.

SystemWB-95

Skala: batalion

Scenariusze: 4
– EIndhoven
– Nijmegen
– Arnhem
– Maret Garden

Na czym polega:
W grze Market Garden znajdują się 4 scenariusze. Gracz grający stroną Aliancką powinien zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa aby sprawdzić swoje zdolności dowódcze.

Co wyróżnia tą grę:
Gra poświęcona największej operacji powietrzno-desantowej 2 wojny światowej z jednoczesnym współdziałaniem wojsk lądowych.

Zawartość pudełka:
– mapa 100 x 70 cm
– 280 żetonów jednostek wojskowych
– instrukcja + 4 scenariusze
– 2 kostki
– żetony pomocnicze (maskowania, umocnienia, mosty zniszczone, dezorganizacja i inne)


EN

Operation Market Garden is the largest joint airborne and land operation ever. Its aim was to seize the bridges on the road from Eindhoven to Arnhem and cut off German forces in the Netherlands. The next step was to strike deep into Germany and thus end World War II even before the end of 1944. Unfortunately, due to many mistakes and poor planning, the operation was a fiasco.


IT

L’operazione Market Garden a la piu grande operazione congiunta di terra e aviotrasportata di sempre. Il suo scopo era di catturare i ponti lungo la strada che andava da Eindhoven ad Arnhem con il conseguente isolamento delle truppe tedesche in Olanda. Il passo successivo era quello di colpire in profondita il territorio tedesco e porre fine alla seconda guerra mondiale pri­ma della fine del 1944. Sfortunatamente, a causa dei molti errori e di una povera pianificazione, l’opera­zio­ne fu un fiasco.


FR

L’opération Market Garden fut l’une des plus vastes opérations menées par les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Elle avait pour objectif la capture des ponts sur l’axe Eindhoven-Arnhem et d’encercler les forces allemandes aux Pays-Bas. L’étape suivante consistait a frapper au coeur de l’Allemagne et ainsi mettre fin a la Seconde Guerre mondiale avant meme la fin de 1944. Malheureusement, en raison de nombreuses erreurs et d’une mauvaise planification, l’opération fut un fiasco.