Uprising 1944 / Powstanie Warszawskie 1944 w przygotowaniu – wrzesień 2024

114.00 

Kategoria:

Opis

Powstanie 44 – Strategiczna gra wojenna

DRUGIE WYDANIE

Powstanie Warszawskie było wielką operacją II wojny światowej, podjętą latem 1944 r. przez polski podziemny ruch oporu, kierowany przez Armię Krajową, w celu wyzwolenia Warszawy spod okupacji niemieckiej. Powstanie zbiegło się w czasie z wycofywaniem się wojsk niemieckich z Polski przed natarciem Sowietów. Zbliżając się do wschodnich przedmieść miasta, Armia Czerwona tymczasowo wstrzymała działania bojowe, umożliwiając Niemcom przegrupowanie i pokonanie polskiego oporu oraz zburzenie miasta w odwecie. Powstanie toczyło się przez 63 dni przy niewielkim wsparciu z zewnątrz. Był to największy pojedynczy wysiłek militarny podjęty przez jakikolwiek europejski ruch oporu podczas II wojny światowej.

Gra obejmuje całe powstanie, od pierwszych do ostatnich dni walk, dając graczom szansę sprawdzenia, czy jest jakiś sposób na wygranie tej prawdopodobnie bezsensownej bitwy. Niemiecki gracz kontroluje Wermacht, SS i siły kolaboracji wschodniej, podczas gdy polski gracz kontroluje wszystkie główne podziemne jednostki oporu, a także prosowiecką Polską Armię Ludową, która próbowała pomóc powstaniu.

Gra opiera się na punktach dowodzenia – każdy gracz ma ich ograniczoną liczbę. Gracze wydają punkty dowodzenia, aby wykonywać określone czynności, takie jak ruch, atak, uzupełnianie zapasów, wprowadzanie posiłków, pacyfikowanie, niszczenie lub budowanie barykad. Są też karty przedstawiające różne wydarzenia, które miały miejsce w czasie powstania.

Zawartość pudełka:
– mapa
– 378 żetonów jednostek
– 4 scenariusze
– instrukcja
– żetony pomocnicze
– 2 kostki do gry

 


The Warsaw Uprising was a major World War II operation, in the summer of 1944, by the Polish underground resistance, led by the Home Army, to liberate Warsaw from German occupation. The uprising was timed to coincide with the retreat of the German forces from Poland ahead of the Soviet advance. While approaching the eastern suburbs of the city, the Red Army temporarily halted combat operations, enabling the Germans to regroup and defeat the Polish resistance and to raze the city in reprisal. The Uprising was fought for 63 days with little outside support. It was the single largest military effort taken by any European resistance movement during World War II. Game covers whole uprising, since the first to the last days of fights, giving players a chance to see if there was any way to win this possibly pointless battle. German player controls Whermacht, SS and eastern collaboration forces, while Polish player controls all the major underground resistance units as well as pro-soviet Polish People Army that tried to help the uprising. Game is drived by command points – each player has a limited number of these. Players spend command points to perform certain actions like movement, attack, resupply, introduce reinforcements, pacify, ruin or build the barrickades. There also cards depicting various events that happend throughout the uprising.