Zamość 1920

25.00 

Kategoria:

Opis

Książka ta poświęcona jest przebiegowi wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku na Zamojszczyźnie. W pierwszym rozdziale autor dokonał charakterystyki regionu na przełomie XIX i XX wieku. Rozdział drugi poświęcony jest przemianom społeczno-politycznym na Zamojszczyźnie w okresie I wojny światowej. Kolejny rozdział opisuje tworzenie podstaw państwowości polskiej w tym regionie. Następny rozdział omawia plany wojenne Polski i Rosji bolszewickiej i ich realizację przed bitwą zamojską. W kolejnym rozdziale opisano obronę Zamościa w dniach 28-30 sierpnia 1920 roku, a w jeszcze następnych bitwę kawalerii pod Komarowem i bitwę pod Hrubieszowem. W pracy opisano również postawy społeczeństwa Zamojszczyzny w czasie wojny, a także miejsca pamięci oraz kwatery żołnierzy polskich poległych na Zamojszczyźnie w czasie walk z bolszewikami.