Budziszyn 1945 (WB-95)

95.00 

Kategoria:

Opis

Czerwony Huragan (Budziszyn 1945)

System: Wielkie Bitwy 1939-45 (WB-95)

Stopień złożoności zasad: średni

Skala: Dywizja-pułk

Plansza: 2 x 50/70 cm

Scenariusze: 3

Opis: 1-szy Front Ukraiński, dowodzony przez marszałka Koniewa, był jedną z dwóch sowieckich grup armii, które mogły zdobyć Berlin. Rywalizacja pomiędzy Koniewem a Żukowem była powszechnienie znana, zatem Stalin dał każdemu z nich szansę na zdobycie stolicy Niemiec. Plan Koniewa zakładał uderzenie od południa i początkowo układał się pomyślnie, jednak uderzenie szybko spotkało się z kontrakcją Niemców, którzy na ten odcinek rzucili elitarne dywizje SS oraz dywizje pancerno-spadochronowe „Herman Goering”. Polskie i sowieckie dywizje zostały uwikłane w krwawe walki, zaś nacisk Niemców był tak mocny, że niektóre z oddziałów Koniewa zostały zmuszone do odwrotu. Stoczona pod Budziszynem bitwa była jedną z największych w dziejach wojska polskiego w drugiej wojnie światowej. Gra może być połączona z grą „Berlin 1945„, aby rozegrać wielkie starcie na terenach zachodniej polski i wschodnich Niemiec i odtworzyć wyścig do Berlina pomiędzy Żukowem a Koniewem.

 


 

Red Hurricane (Bautzen 1945)

System: Great Battles 1939-45 (WB-95)

Complexity: medium

Scale: Division-regiment

Boards: 2 x 50/70 cm

Scenarios: 3

Description: 1st Ukrainian Front, lead by the marshal Konev was one of the two Soviet forces that could reach Berlin. Konev’s rivalry with Zhukov was well known, so Stalin gave both marshals a chance to reach Berlin first. Konev’s idea was to attack a capital of Germany from the south but very soon he met a stiff resistance of the Germans, supported by the elite SS and Herman Goering armored divisions. Soviet and Polish units were involved in the bloody struggles and the German pressure was so strong that at some positions Konev’s men had to retreat. Battle of Bautzen was one of the biggest battles in the history of the Polish army in the World War II. The game can be joined together with game „Berlin 1945„, creating together the big game about the battle of the western Poland and the eastern Germany and the race to Berlin between Zhukov and Konev.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.