Friedland 1807 – w woreczku strunowym

89.00 

Kategoria:

Opis

Siły rosyjskie pod dowództwem generała Golicyna wyparły posterunki francuskiej kawalerii z Frydlandu 13 czerwca i główne siły Bennigsena nocą zajęły miasto. Dzień później Korpus marszałka Lannesa starł się z Rosjanami najpierw w lesie Sortlack i prod Posthenen. Nkawaleria generała Grouchego zdobyła Heinrichsdorf.

Czoło francusko-polskiego korpusu Mortiera (wraz z polską dywizją Dąbrowskiego) pojawiło się przy Heinrichsdorfie i Kozacy zostali wyparci z Schwönau. Lannes utrzymał się na pozycji, a gdy w południe nadciągnął Napoleon, stan liczebny wojsk francuskich pod Frydlandem sięgnął 80 000 żołnierzy. Cała francuska kawaleria została skoncentrowana w Heinrichsdorfie.

O godzinie 17:00 wszystkie przygotowania zostały zakończone i Ney przeprowadził, poprzedzone ciężkim ostrzałem artylerii, natarcie na las Sortlack. Atak został skierowany wzdłuż Łyny. Jedna z dywizji Neya (pod dowództwem Marchanda) wpędziła część rosyjskiego lewego skrzydła do wody przy lesie. Widząc, co się dzieje, Rosjanie przypuścili gwałtowne natarcie kawalerii przeciwko lewemu skrzydłu dywizji Marchanda, które jednak zostało odparte przez dywizję dragonów Latoura-Maubourga.

Ponieważ Rosjanie tłoczyli się w zakrętach Łyny, czyniło ich to łatwym celem dla dział Neya i rezerwy. Atak Neya został tu jednak powstrzymany, kiedy spychając Bagrationa do Łyny, dostał się on pod silny ogień artylerii rosyjskiej. Wykorzystał to Bennigsen i rzucił do walki rezerwę kawalerii, która natarła z wielką furią i odrzuciła Neya, zmuszając go do cofnięcia się. Tak jak pod Pruską Iławą, wydawało się, że nadejście nocy odroczy decydujący sukces.

Dywizja piechoty generała Duponta natarła gwałtownie z Posthenen, natomiast dywizje kawalerii francuskiej zepchnęły rosyjskie szwadrony na stłoczone masy piechoty znajdującej się na brzegu rzeki. Wkrótce generał artylerii Sénarmont podciągnął dużą liczbę dział, aby strzelać z krótkiego zasięgu. Dzięki temu Ney przeszedł do przeciwnatarcia i około godziny 19:00 wdarł się do Frydlandu, po czym ruszył do pościgu za rozbitymi regimentami lewego skrzydła Bennigsena. Działania przeciw siłom Gorczakowa wsparło uderzenie gwardii napoleońskiej. W tym samym czasie Lannes i Mortier powstrzymywali rosyjskie centrum i prawe skrzydło, a ich artyleria zadawała Rosjanom znaczne straty.

Do godziny 23:00 walki ustały i tylko rosyjska bateria na przeciwległym brzegu rzeki prowadziła nadal ostrzał, osłaniając chaotyczny odwrót Rosjan.