Polska 1920 (K-1) – w woreczku strunowym

85.00 

Kategoria:

Opis

Polska 1920

System: Kampanie I Wojny Światowej (K-1)

Stopień złożoności zasad: niski

Skala: Dywizja-brygada

Plansze: 2 x 50/70 cm, 1 x 60/48 cm

Scenariusze: 5

Opis: Gdy umilkły działa I Wojny Światowej, we wschodniej Europie rozpoczęła się kolejna batalia. Idąca na zachód bolszewicka Rosja chciała przenieść sztandar rewolucji do Europy Jej pierwszą ofiarą miała być, powstała po 123 latach niewoli, Polska. Już 4 stycznia 1920 bolszewicy zdobyli Wilno, rozpoczynając tym samym wojnę. Polska walczyła wtedy z Ukrainą, Czechami, którzy atakowali południowe granice oraz prowadziła akcje referendalne na pograniczu Niemiec. Państwo było osłabione wojną, która przyniosła mu wielkie zniszczenia. A jednak, Polacy po zrzuceniu kajdan niewoli nie chcieli być ponownie niewolnikami. Toczyli wojnę i wygrali ją, zatrzymując komunistyczną nawałę pod Warszawą. Gra przedstawia najważniejsze starcia kampanii roku 1920, oddając graczom kontrolę nad wojskami polskimi, ukraińskimi, sowieckimi, niemieckimi oraz litewskimi.  Proste zasady sprawiają, że nawet duże starcia rozgrywane są szybko.

 


 

Poland 1920

System: Campaigns of World War I (K-1)

Complexity: low

Scale: Division-brigade

Boards: 2 x 50/70, 1 x 60/48 cm

Scenarios: 5

Description: When the World War I ended, a new war began in the Eastern Europe. Bolshevik Russia marched west to bring the communist revolution to the entire Europe. Newborn Poland, which just gained independence after 123 years of captivity, was its first target. The war started on the 4th of January 1920 when Bolsheviks captured Wilnus. Poles were already engaged against Ukrainians and Czechs and held referendal campaign at Silesia. Weakened with the casualties of the World War I but finally free, Poles were not eager to be slaves again. They fought the war and won, stopping the communist outburst near Warsaw in one of the most important battles of their history. The game covers all major battles of the 1920 campaign, along with Polish, Ukrainian, Soviet, Lithuanian and German units. Easy rules are making game very fast, even with a big number of the units engaged.