San Marino 1944 (WB-95)

95.00 

Kategoria:

Opis

12 września ruszyła kolejna ofensywa aliantów jej celem było Rimini i San Marino. Niemcy doskonale wiedzieli, że utrata Rimini spowoduje wyjście aliantów w dolinę rzeki Po i robili wszystko by spowolnić i zatrzymać to natarcie na wybrzeżu. Ale alianci atakowali także na kierunku San Marino – wprost poprzez wzgórza. Używali do tego także dywizji pancernych, których spodziewano się raczej na nadmorskich równinach.

Zawartość pudełka:
– mapa
– 143 żetony jednostek
– 1 scenariusz
– instrukcja
– żetony pomocnicze
– 2 kostki do gry

When the next Allied offensive began on September 12, its goal was Rimini and San Marino. The Germans knew perfectly well that the loss of Rimini would cause the Allies to exit the Po River Valley and so they had to do everything to slow down and stop this attack on the coast. But the Allies also attacked in the direction of San Marino – straight across the hills. They also used ar­mo­red divisions, which were expected rather on the coastal plains.


Una nuova offensiva degli alleati inizió il 12 Settembre 1944, con  obiettivi quali Rimini e San Marino. I tedeschi sapevano perfettamente che la perdita di Rimini avrebbe permesso agli alleati di affacciarsi verso la valle Padana e che quindi avrebbero dovuto fare ogni sforzo per rallen­ta­re e fermare l’offensiva sulla costa. Ma gli Alleati attacca­ro­no anche lungo la direttrice di San Marino – At­tra­verso una zona collinare.