Warna 1444 (Średniowiecze)

95.00 

Kategoria:

Opis

Warna 1444

System: Średniowiecze

Stopień złożoności zasad: średni

Skala: 1 żeton = 100-150 ludzi

Plansze: 2 x 50/70 cm

Scenariusze: 3

Opis: 10 listopada 1444 ostatnia średniowieczna krucjata znalazła swój kres pod murami Warny. Polsko-węgiersko-wołoskie wojska dowodzone przez króla Polski i Węgier Władysława III przyjęły bitwę przeciwko armii otomańskiej sułtana Murada II. Dzielny, lecz młody i niedoświadczony król Władysław poprowadził szarżę, podczas której zginął, choć wynik bitwy wcale nie był jeszcze przesądzony. Dopiero jego śmierć przyniosła zwycięstwo wojskom Murada II. Ale co by się stało, gdyby armia chrześcijańska była lepiej dowodzona? Czy było możliwe oswobodzenie południowej Europy z rąk muzułmanów oraz ocalenie Konstantynopola przed nieuchronnym upadkiem? Gracze mogą przekonać się w o tym sami.

 


 

Varna 1444

System: Medieval

Complexity: medium

Scale: 1 counter – 100-150 men

Boards: 2 x 50/70 cm

Scenarios: 3

Description: On the 10 November 1444 the last medieval crusade found its end near the walls of Varna. Hungarian-Polish and Wallachian army led by the king of Poland and Hungary Władysław III met the Ottoman army under Sultan Murad II. Young and brave yet inexperienced and reckless king Władysław charged on the enemy, finding his death in the middle of the battle, right when the Christian army could win. His death changed everything, bringing the victory to the Murad. But what would happened if the Christian army was better commanded? Was it possible to liberate the southern Europe from the Muslims and save Constantinople from its fate? Players are welcome to try and see it by themselves.